Banner Panie Juice Beverage Viet Nam Export

BRANDS TOP BEVERAGE MANUFACTURER

B2B SUPPLIER OEM & ODM & FREE SAMPLE

Service Of Viet International
Service-Vietinternational-odm-oem-vietnam-beverages-manufacturing

CERTIFICATE COMMITMENT TO QUALITY PRODUCTS

Sự Xuất Sắc Được Thừa Nhận: Chứng Nhận Phản Ánh Cam Kết Của Chúng Tôi 🥇

Sản phẩm của Panie đã đạt được các chứng nhận quan trọng cho cả thị trường nội địa và quốc tế, bao gồm ISO 22000, HALAL, HACCP và FDA... Những chứng nhận này là một minh chứng cho sự tận tâm của chúng tôi đối với an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu. Khi bạn lựa chọn Panie, bạn có thể tự tin rằng bạn đang chọn một thương hiệu ưu tiên sự xuất sắc và tuân thủ các chứng nhận ngành công nghiệp cao nhất.

GALLERY PRODUCTS WITH EXHIBITION

READY Cocktail Juice Soul Signature 330ml
PANIE Juice Fruit 100% 330ml with Collagen
PANIE Fruit Juice 330ml
Energy Drinks
PANIE Aloe Vera 500ml
PANIE Mojito Juice 330ml
Premium Energy Drinks 330ml
PANIE Sparkling Juice 330ml
DR.FRUIT Juice Drink 500ml
PANIE Coconut 100% 330ml

EXCELLENT

PRODUCTS

Our company’s mission is to bring our products to places where customers desire to enjoy premium and perfect beverages. 

We are proud to bring to our customers healthy products with highest quality and greatest taste.

OUR RAW MATERIALS

SUPPLY

Our fruit are carefully chosen from the renowned farms tropical fruit of Vietnam – known for their high yield and high quality.

Our Raw Materials Supply - Panie Juice - Beverage Manufacturing

UNIVERSAL DISTRIBUTION

SYSTEM

Viet International’s products have achieved important certificates:  ISO 22000, HALAL, HACCP, FDA… and so on Our products are presented in over 130 nations worldwide.

Our products are presented in over 130 nations worldwide.

Banner Panie Juice Beverage Viet Nam Export